Několik požadavků na osvětlení civilní architektury

- May 25, 2017-

Několik požadavků na osvětlení civilní architektury

Požadavky na osvětlení stavebních budov jsou tolik, jsou zde uvedeny příslušná ustanovení podrobnějších ustanovení, která se s vámi podělí.

1, obecné osvětlení   Musí být stanoveny prostory, ale také musí splňovat potřeby povahy vizuálních aktivit lokality.

Vzhledem k tomu, že obecné osvětlení je základem pro osvětlení, musí splňovat základní požadavky světelného prostředí. Obr. 1 v obchodě pomocí osvětlení se svislým osvětlením a rovnoměrné uspořádání.

2, s trvalým průchodem doporučeno použití okresního obecného osvětlení a osvětlení provozní plochy by nemělo být menší než 1/3 osvětlení pracovního prostoru.

3, Tam jsou jemné vizuální práce místa místa pro vizuální operační oblast nastavit místní osvětlení , provozní oblast přilehlé k okolnímu osvětlení podle provozní oblasti odpovídající snížení osvětlení, a ne méně než 200lx, zbytek Obecné osvětlení osvětlení nejméně 100x.


Dvojice:Osvětlení kanceláří Další:LED stropní svítilna, světlo nádoby, střílet světlo nesvítí, vyhoří, bliká? Jak opravit?